Zestaw podręczników na rok 2017/2018

Podręczniki szkolne zostaną wypożyczone uczniom wszystkich klas z biblioteki szkolnej we wrześniu 2017 r.

Potrzebne materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają ze szkoły we wrześniu 2017 r.

Rodzice kupują tylko podręczniki i karty pracy do religii.

 

Podręczniki do religii 2017/18

Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

Szkoła Podstawowa

Klasa I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
Podręcznik i Karty pracy

KIasa II
„Kochamy Pana Jezusa”
Podręcznik i Karty pracy

Klasa III
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
Podręcznik i Karty pracy

Klasa IV
„Jestem chrześcijaninem”
Podręcznik i Karty pracy

Klasa V
„Wierzę w Boga”
Podręcznik i Karty pracy

Klasa VI
„Wierzę w Kościół”
Podręcznik i Karty pracy

Klasa VII
„Spotkanie ze Słowem”
Podręcznik

 

Gimnazjum

Klasa II
„Aby nie ustać w drodze”
Podręcznik i Karty pracy

Klasa III
„Żyć w miłości Boga”
Podręcznik i Karty pracy