Zajęcia wyrównawcze

Wlazło Katarzyna:
edukacja wczesnoszkolna kl. Ia – wtorek (co 2 tygodnie 4 lekcja)
język polski kl. IVa – poniedziałek (co 2 tygodnie 7 lekcja)

Pytlak Aldona:
edukacja wczesnoszkolna kl. Ib – czwartek 6 lekcja

Urbaniak Renata:
edukacja wczesnoszkolna kl. II – wtorek (co 2 tygodnie 4 lekcja)

Norkiewicz Longina:
edukacja wczesnoszkolna kl. IIIa – czwartek (co 2 tygodnie 4 lekcja)

Bartoszewicz Marzena:
edukacja wczesnoszkolna kl. IIIb – poniedziałek (co 2 tygodnie 4 lekcja)

Bielawska Hanna:
matematyka kl. VI / VIIb / IG – środa (co 3 tygodnie 8 lekcja)
matematyka (przygotowania) kl. IIIG  – piątek (co 3 tygodnie 8 lekcja)

Jolanta Jedynak:
język polski kl. IIG – wtorek (co 2 tygodnie 7 lekcja)
język polski kl. IIIG – wtorek (co 2 tygodnie 8 lekcja)

Magdalena Janiszewska:
język polski kl. Va – czwartek (co 2 tygodnie 7 lekcja)
język polski kl. VI – środa (co 2 tygodnie 8 lekcja)
język polski kl. VIIIa / VIIb – środa (co 2 tygodnie 8 lekcja)

Robakiewicz-Chojnowska Anna:
matematyka kl. IVa, IVb / Va, Vb  – czwartek (co 2 tygodnie 7 lekcja)
matematyka kl. VIIa  – piątek (co 2 tygodnie 8 lekcja)

Kowalska Monika:
język polski kl. IVb / Vb – wtorek (co 2 tygodnie 7 lekcja)