Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami

 ROK SZKOLNY 2017 / 2018

21 września zabranie z rodzicami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 9 listopada  konsultacje z rodzicami
4 stycznia zebranie z rodzicami
powiadomienie o ocenach prpoponowanych z zajęć edukacyjnych i zachowania
8 lutego wywiadówka śródroczna
5 kwietnia zrbranie z rodzicami
10 maja zebranie z rodzicami
powiadomienie o ocenach proponowanych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

Zebrania i konsultacje odbywaja się o godz. 17.00.