Plan lekcji klasy I – III

Godziny I a I b II  III a III b
Poniedziałek 8.00 – 8.45 1.  — edu edu edu edu
8.55 – 9.40 2.  — edu edu edu edu
9.50 – 10.35 3. inf. wych. fiz. j. ang. edu edu
10.50 – 11.35 4. edu edu wych. fiz.
11.45 – 12.30 5. edu j. ang. religia
12.45 – 13.30 6. edu
13.40 – 14.25 7.
Wtorek 8.00 – 8.45 1. edu edu edu edu
8.55 – 9.40 2. edu edu edu j. ang. wych. fiz.
9.50 – 10.35 3. edu edu edu wych. fiz. edu
10.50 – 11.35 4. edu edu
11.45 – 12.30 5. edu j. ang.
12.45 – 13.30 6. edu
Środa 8.00 – 8.45 1. edu edu j. ang
8.55 – 9.40 2.  — edu edu  — wych. fiz.
9.50 – 10.35 3. j. ang. edu. muz. edu edu
10.50 – 11.35 4. wych. fiz. edu edu religia edu. muz.
11.45 – 12.30 5. religia wych. fiz. j. ang. edu edu. plast.
12.45 – 13.30  6. edu edu
13.40 – 14.25 7. edu edu
14.30 – 15.15 edu. plast.
Czwartek  8.00 – 8.45 1. religia edu  — edu
 8.55 – 9.40 2. edu wych. fiz. edu  — edu
9.50 – 10.35 3. edu j. ang. inf. edu religia
10.50 – 11.35 4. religia edu wych. fiz. edu edu
11.45 – 12.30 5. edu inf. religia edu edu
12.45 – 13.30  6. wych. fiz. edu
13.40 – 14.25 7. wych. fiz.
Piątek  8.00 – 8.45 1. edu wych. fiz. edu
 8.55 – 9.40 2. edu. muz. edu edu  — edu
9.50 – 10.35 3. j. ang. religia edu. muz. wych. fiz. inf.
10.50 – 11.35 4. wych. fiz. edu edu edu religia
11.45 – 12.30 5. edu edu j. ang.  wych, fiz.
12.45 – 13.30  6. edu inf.
13.40 – 14.25 7. religia