Ubezpieczenie PZU

  1. Imienne listy uczniów ubezpieczonych w PZU dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u skarbników klasowych.
  2. Imienne listy uczniów, którzy opłacili składkę PZU są załącznikiem do polisy PZU (znajdują się w posiadaniu PZU).
  3. nr polisy PZU: IPC 12601103