Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”

26 X 2018 roku o godzinie 10:30 odbyło się Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy Żabek. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym dzieci, w trakcie którego Żabki przedstawiły program artystyczny. Po występie nastąpił szczególny moment dla każdego z Przedszkolaków, a mianowicie pasowanie „czarodziejską kredką” przez Panią Kierownik mgr Karinę Grajek oraz obdarowanie dzieci pamiątkowymi dyplomami i maskotkami symbolizującymi to zdarzenie. Od tego momentu każde z pasowanych dzieci nosi zaszczytne miano Przedszkolaka.