Rekrutacja

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓŁ W BIEDRUSKU

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Od 19 lutego do 23 marca – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola jest dostępna w zakładce DOKUMENTY lub w przedszkolu od 19 lutego 2018 r. Termin złożenia karty nie wpływa na wynik rekrutacji.