„Mały Miś uczy samodzielności” w naszej grupie

W ramach projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w naszej grupie realizowany był moduł Mały Miś uczy samodzielności, w którym dzieci… uczyły się samodzielności. Jest to podstawowa cecha, którą muszą nabyć przedszkolaki w toku swej edukacji. Podsumowaniem modułu było utrwalenie kodeksu zachowania. Literackimi odnośnikami do tematu były wiersze, opowiadania i zagadki na temat samodzielności. Misiowym spotkaniom towarzyszyły również piosenki i inne utwory muzyczne. Dzieci poprzez interakcję z rówieśnikami rozwijają się, ponieważ mają szansę zmierzyć się z istotnymi konfliktami poznawczymi. Rezultatem interakcji są korzyści społeczne i poznawcze, takie jak: rozwój umiejętności komunikowania się, zwracania uwagi na istnienie różnych punktów widzenia oraz rewizja własnej wiedzy i możliwości jej wykorzystania.