Informacje dla rodziców

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole przystąpiło do udziału w projekcie unijnym pod hasłem: „RADOSNE PRZEDSZKOLE W BIEDRUSKU” realizowanym przez Gminę Suchy Las w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Udział w projekcie będą brały dzieci z gr. I „Biedronki”

Zgodnie z jego założeniami realizowane będą następujące zajęcia:

– animacyjno-teatralne

-artystyczne

-logopedyczne ( wg indywidualnych potrzeb dzieci )

-ruchowe z gimnastyką korekcyjną ( wg indywidualnych potrzeb dzieci ).