Dzieje szkoły

       Początkowo dzieci z Biedruska chodziły do szkół w Promnicach i w Bolechowie. W 1958 r. w klasycystycznym pałacyku, będącym siedzibą Klubu Oficerskiego, utworzono szkołę podstawową. Dzieci z klas I-IV uczyły się pod kierunkiem jednego nauczyciela. Już w marcu  następnego roku szkoła została przeniesiona do budynku wojskowego. Po trzech latach liczbę oddziałów zwiększono do sześciu.

        Budynek, w którym obecnie uczą się dzieci, liczy już sto lat. Został on przystosowany do użytku szkolnego dzięki pracy rodziców i wojska i przekazany szkole w styczniu 1964 r. W dwa lata później nastąpiło oficjalne otwarcie. Wtedy w ośmiu klasach uczyło się już 164 dzieci. W 1987 r. pobierała naukę rekordowa liczba uczniów – 366.

        W 1961 r. szkole nadano imię 3 Drezdeńskiej Brygady Pancernej. Zmiana imienia na 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich dokonała się 9.04.1990 r.

       W ciągu czterdziestu lat istnienia szkoły funkcję dyrektora pełniło sześć osób. Pani mgr Grażyna Matysiak została dyrektorem w 1991 r.