Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 Rozpoczecie roku szkolnego 4 wrzesnia 2017 r.
 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
 Ferie zimowe – woj. wielkopolskie 12 – 25 lutego 2018 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 Egzamin gimnazjalny:
 część humanistyczna
 część matematyczno – przyrodnicza
 język obcy
 Dodatkowy termin:
 część humanistyczna
 część matematyczno – przyrodnicza
 język obcy
18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.czerwca 2018 r.5 czerwca 2018 r.
6 czerwca 2018 r.
 18.04.2018 (egzamin gimnazjalny) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 Zajęcia opiekuńcze w świetlicy
 19.04.2018 (egzamin gimnazjalny) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 Zajęcia opiekuńcze w świetlicy
 20.04.2018 (egzamin gimnazjalny) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 Zajęcia opiekuńcze w świetlicy
 30.04.2018 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 Zajęcia opiekuńcze w świetlicy
 2.05.2018 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Do odpracowania w sobotę 9.12.2017
4.05.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Zajęcia opiekuńcze w świetlicy
1.06.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Do odpracowania w sobotę 7.04.2018
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  22 czerwca 2018 r.