Dyrekcja

Dyrektor – Marzena Szymańska

Wicedyrektor – Jolanta Jedynak