Dyrekcja

Dyrektor – Grażyna Matysiak

Wicedyrektor – Bogumiła Machalska