„Nie umiera do końca ten, kto w pamięci naszej trwa dalej.”

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Lidii Kruszczyńskiej,

 oddanej pracownicy szkoły, z której towarzystwa cieszyliśmy się  przez wiele lat.

Mężowi, Dzieciom, całej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Przedszkola

i Zespołu Szkół  im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku.