Ostatnie dni roku szkolnego 2018/2019

Poniedziałek 17 czerwca – Dzień Talentów

8.00 – Pokazy talentów uczniowskich w dwóch grupach wiekowych.

9.00 – Występy baletowe i taneczne podopiecznych p. Zwolińskiej.

9.30 – Występy zespołu „Biedruszczanie” pod kierunkiem p. Sztylki.

10.00 – Apel Samorządu Uczniowskiego w grupach wiekowych – podsumowanie semestru.

Około 12.00 – zakończenie zajęć. Dla młodszych dzieci – opieka na świetlicy.

 

Wtorek 18 czerwca – Dzień Sportu Szkolnego

W godzinach 8.00-10.45 uczniowie w trzech grupach wiekowych (I-III, IV-VI, VII-VIII i gim.) będą mieli w różnej kolejności trzy rodzaje zajęć:

1. Trzy konkurencje sportowe (sztafeta, wyścigi rzędów, duety do mety) zaproponowane przez p. Piotra Niedźwiedzia, koordynatora ds. sportu z Murowanej Gośliny.

2. Rozgrywki sportowe dostosowane do wieku uczniów, przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.

3. Oglądanie przedstawień w wykonaniu szkolnych zespołów teatralnych.

10.45 – spotkanie ze strażą pożarną i pogadanka o bezpieczeństwie podczas wakacji (w dwóch grupach wiekowych).

11.05 – spotkanie ze sportowcami (w dwóch grupach wiekowych).

Zajęcia w szkole zakończą się około 12.00.

O 12.15 chętni uczniowie mogą wziąć udział we Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego. Młodsi uczniowie udają się do kościoła z wychowawcami, potem zostaną odprowadzeni do świetlicy. Młodsze dzieci, które nie uczestniczą we Mszy, pozostają w świetlicy. Bardzo proszę o poinformowanie wychowawców klas I-III, czy dziecko będzie uczestniczyło we Mszy.

 

Środa 19 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

8.00 – klasy I-III

9.30 – klasy IV-VII

11.00 – klasy ósme i gimnazjum – pożegnanie absolwentów.