6 czerwca 2019 r. o godz. 17.00
odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci
rozpoczynających naukę w pierwszej klasie
w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Biedrusku.