30.05.2019 r. o godz. 18.00 – odbędą się spotkania z rodzicami uczniów,
podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa
obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje,
do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej,
po części ogólnej odbędą się konsultację dla rodziców.