Nasze ważne sprawy- klasa IA i IB.

Jesteśmy w szkole bardzo krótko, bo zaledwie półtorej miesiąca, ale to dla nas czas wielu ważnych wydarzeń, ogromu nowych wiadomości i umiejętności. Uczymy się czytać, pisać i liczyć. Poznajemy wiele nowych wiadomości z różnych dziedzin. Zawiązaliśmy pierwsze przyjaźnie. Oprócz obowiązkowych lekcji pozwalamy sobie też na odrobinę przyjemności. Korzystamy z pięknej pogody- chodzimy na spacery. W ubiegłym tygodniu we wszystkich klasach I-III dzieci uczestniczyły w jesiennym plenerze plastycznym. Raz w miesiącu młodsze dzieci będą brać udział w koncertach tematycznych, jeden z nich mamy za sobą. Myślę, że dzieciom bardzo podobał się pobyt na dzikim zachodzie.

Bardzo ważnym wydarzeniem w klasach pierwszych była UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA. Dwunastego października 2018 roku ,w szacownym gronie zaproszonych gości: DYREKCJI SZKOŁY, NAUCZYCIELI, RADY RODZICÓW I RODZICÓW DZIECI – uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEDRUSKU. Gratulujemy!

Marzena Bartoszewicz