Udostępniamy informację na temat karty PEKA

Szanowni Państwo,
w związku z sygnałami, które docierają do Urzędu w sprawie terminu oczekiwania na karty PEKA i co się z tym wiąże problemami ze złożeniem wniosków o bezpłatne przejazdy uczniów, informujemy, że wydłużamy termin złożenia wniosków do 30 września 2018 r.
Przypominamy, że w celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której uczęszcza Uczeń:
  1. wniosku z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów o aktywację biletu (WNIOSEK I OŚWIADCZENIE w ZAŁĄCZNIKU),
  2. Imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest uczeń. Prosimy o aktywację karty PEKA Junior i PEKA w celu złożenia wniosku z kartą do 30 września 2018 r.
Uczniowie, którzy jeszcze nie mają karty PEKA, muszą ją wyrobić we własnym zakresie.
Na wypadek gdyby komuś nie udało się aktywować lub wyrobić karty PEKA do tej daty
wnioski będą przyjmowane wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o aktywację w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Jednocześnie informujemy, że w październiku br. planowana jest zmiana Uchwały Rady Gminy Suchy Las w taki sposób, by mieszkańcy Gminy Suchy Las (uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej i 3 klas gimnazjalnych) uczęszczający do szkół w Poznaniu, od II semestru roku szkolnego 2018/2019 również mogli korzystać z bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie gm. Suchy Las (w strefach B+C).
Hanna Skwarek
Podinspektor
wniosek oświadzczenie