Konkurs plastyczny „Moja rodzina i ja”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Moja rodzina i ja”
edycja 2018 którego celem jest  zwrócenie uwagi
na rolę rodziny i bliskich relacji w życiu dziecka.

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.

Prace konkursowe w formacie A3 mogą być wykonane
w dowolnej technice przez uczestników do 15 lat.
Każda praca musi być opatrzoną metryczką
zawierającą dane ucznia (imię, nazwisko, wiek ucznia,
adres korespondencyjny rodziców, mail rodziców).

Prace wraz z metryczką proszę przekazywać p. Joannie Godawie
do 20 września. Informacja o przeprowadzonym Konkursie
(także fotograficzna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Zwycięskie prace zostaną nagrodzone równorzędnymi nagrodami,
wystawione w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
znajdą się one również w kalendarzu na rok 2019.