KONKURS!!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest:

LOGO SZKOŁY

Praca może powinna być wykonana dowolną techniką w formacie A4.
Ma ona nawiązywać do wizerunku i tradycji naszej szkoły.
Bardzo ważna jest staranność i estetyka pracy,
ponieważ zwycięskie logo będzie umieszczone
na szkolnej stronie Facebook.
W przypadku braku akceptacji logo
komisja konkursowa może ogłosić powtórzenie konkursu.

Podpisane prace należy przekazać p. Joannie Godawie do 24 września 2018.

Zapraszamy!!!!