Wieszcz wiecznie żywy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego świętowaliśmy w naszej szkole już po raz czwarty.

W sali gimnastycznej we wtorek 6 marca spotkali się uczniowie od klasy czwartej po gimnazjum. Patronem szczególnego konkursu recytatorskiego był Adam Mickiewicz, którego 220. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Konkurs polegał na zbiorowej recytacji utworu wieszcza. Jury brało pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu przez wszystkich uczniów danej klasy, sposób recytacji (tempo, dykcję, interpretację), efekty specjalne (trafnie dobrane rekwizyty, przemyślaną choreografię), właściwy strój – galowy bądź pełniący rolę kostiumu. Tego roku młodsi (klasy IV-VI) recytowali balladę „Powrót taty”, a starsi (klasy siódme i gimnazjalne) – „Redutę Ordona”.

Wszystkich zachwyciły klasy piąte, które nie tylko znakomicie znały tekst, lecz także przygotowały stroje i układ sceniczny, dzięki którym recytacja zmieniła się w mały spektakl. V a i V b zajęły oczywiście ex aequo pierwsze miejsce. W starszej grupie zwyciężyła klasa III gimnazjum, której występ przykuł uwagę pomysłowym układem choreograficznym.

Zwycięskie klasy otrzymały od Samorządu Uczniowskiego – organizatora konkursu – słodkie upominki.

Jolanta Jedynak,
opiekun SU