PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018

Opiekunowie, w dniu rozpoczęcia półkolonii zobowiązani są do podpisania niezbędnych dokumentów
związanych z realizacja programu półkolonii
oraz do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci tj.  8:45 do 13:45.
Każdego dnia dzieci przynoszą ze sobą drugie śniadanie, coś do picia oraz obuwie na zmianę.
Program półkolonii może ulec zmianie.
Opiekunowie będą na bieżąco informowani o zmianach w zajęciach.

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH