Rodzicom, Uczniom i wszystkim Sympatykom Zespołu Szkół im. 7 PSK Wlkp. w Biedrusku

życzę aby Święta Bożego Narodzenia były czasem światła i ciepła rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Grażyna Matysiak- dyrektor Zespołu Szkół im. 7 PSK Wlkp. w Biedrusku.