Lekcja żywej historii

W piątek 27 października w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
gościliśmy wspaniałego człowieka – majora Mariana Osadę
.

Pan major, ur. w 1930 r., należy do Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a podczas wojny był członkiem Szarych Szeregów. Spotkanie, które pomógł zorganizować i prowadził pan Mariusz Siebert, zgromadziło zainteresowanych historią uczniów klas siódmych i gimnazjalnych.

Od pierwszej chwili mjr Osada urzekł nas swą osobą i kulturą słowa. Mówił niezwykle interesująco o początkach skautingu i sokolnictwa, opowiadał o początkach II wojny światowej, które jako młody harcerz spędził w rodzinnym Przemyślu, mieście pod okupacją radziecką i niemiecką, dzielił się swymi wspomnieniami z lat okupacji, przybliżał wojenne i powojenne realia. Pokazywał nam zdjęcia i pamiątki z tamtego okresu. Słuchaliśmy zafascynowani.

Nasz Gość podkreślał konieczność dbałości o kondycję fizyczną i harmonijny rozwój zarówno fizyczny, jak i intelektualny czy duchowy. Mówił do obecnych na spotkaniu harcerzy, zwracając uwagę na rolę, jaką przynależność do tej formacji odegrała w życiu młodych ludzi przed wojną i podczas jej trwania. Podziwialiśmy jego niezwykłą pamięć, entuzjazm i zaangażowanie, z jakim nadal chciałby tworzyć drużyny harcerskie, a także piękny, czysty głos, którym odśpiewał nam przedwojenny harcerski hymn.

Na koniec druhny z biedruskiej drużyny harcerskiej obiecały nawiązanie współpracy, a pan major otrzymał od nas bukiet biało-czerwonych róż. Była to niezapomniana lekcja żywej historii.

Jolanta Jedynak