Pasowanie pierwszoklasistów.

Jak co roku w połowie października odbyło się  w Szkole Podstawowej w Biedrusku w Zespole Szkół im. 7 PSKWlkp.  pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. Uroczystość ta miała miejsce w poniedziałek 16.10.2017r.

Do pasowania przystąpiło 38 uczniów z dwóch klas pierwszych. W tym wydarzeniu towarzyszyli im  rodzice i dziadkowie, którzy z dużym przejęciem obserwowali występy swoich milusińskich. Maluchy śpiewały poznane piosenki i recytowały krótkie wierszyki, a wszystko po to, by dowieść, że są gotowe, by podjąć się trudów nauki w szkole podstawowej.

Kiedy przyszedł  moment pasowania, nikt nie miał wątpliwości, że każdy pierwszoklasista zasłużył na to, by stać się uczniem tej szkoły. Aktu pasowania  dokonała pani dyrektor Grażyna Matysiak. Potem były podpisy uczniów składane w postaci odcisku palca wskazującego, upominki od Rady Rodziców Szkoły i Klasy oraz od uczniów klasy II, a na koniec spotkania w salach i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tak upłynął uczniom ten wyjątkowy dzień.

Życzymy pierwszakom, aby zapał, który im wtedy towarzyszył, nigdy nie zgasł, a nauka w szkole okazała się wspaniałą i interesującą przygodą.

Katarzyna Wlazło