Żegnamy absolwentów gimnazjum

23 czerwca o godzinie 9.00 uczniowie klasy III gimnazjum stali się absolwentami naszej szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Hanna Skwarek – przedstawiciel Gminy Suchy Las, p. Grzegorz Łukszo i p. Dariusz Matysiak – radni, p. Magdalena Przystałowska – przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko, p. Joanna Dachniewska i p. Joanna Kłódczyńska, reprezentujące Radę Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i młodsi koledzy z gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i przekazaniem sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu z klasy drugiej. Wzruszona Pani Dyrektor Grażyna Matysiak pożegnała absolwentów pięknymi, ciepłymi słowami i zapewniła, że – jeśli zechcą odwiedzić naszą szkołę – zawsze będą tu mile widziani. Następnie wręczyła świadectwa z wyróżnieniem pięciorgu najlepszym absolwentom. Jednocześnie p. Joanna Dachniewska obdarowała ich pamiątkowymi medalami, ufundowanymi przez Radę Rodziców. Potem wychowawca klasy III gimnazjum, p. Bogdana Sulińska, rozdała świadectwa ukończenia gimnazjum pozostałym uczniom.
P. Hanna Skwarek, w imieniu Wójta Gminy Suchy Las, wręczyła nagrody pieniężne absolwentkom, które uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Były to: Oliwia Rafalska, Zofia Frąckowiak, Małgorzata Szataniak i Joanna Wojciechowska. Później zabrała głos p. Magdalena Przystałowska, która uhonorowała uczniów wyróżniających się pracą na rzecz środowiska lokalnego. Byli to: Zofia Frąckowiak, Mateusz Andrzejczak i Daniel Kozłowski.
Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się mniej oficjalna część uroczystości: uczniowie klasy II gimnazjum odśpiewali swym odchodzącym kolegom piosenkę, przekazali złote myśli, którymi powinni się kierować w swym dalszym życiu i wręczyli upominki.
Gdy już absolwenci otarli łzy, przedstawili krótki pożegnalny program artystyczny: wiersze i piosenki śpiewane przy akompaniamencie dwóch gitar. Na koniec zebrani obejrzeli prezentację ukazującą absolwentów od ich pierwszych kroków w naszej szkole aż do ostatnich wycieczek, imprez, zajęć.
Żegnamy tegorocznych absolwentów, życząc im, by dostali się do wymarzonych szkół, dalej rozwijali swoje talenty, podejmowali w życiu właściwe decyzje i nigdy nie zapomnieli o naszej szkole!