Nagrody rozdane, czas na wakacje!

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego, podsumowujące drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017

W przeddzień uroczystego zakończenia roku szkolnego klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalne zebrały się na hali sportowej na ostatnie spotkanie Samorządu Uczniowskiego. Olek Szczeszek, dotychczasowy przewodniczący SU, przeczytał sprawozdanie z pracy samorządu w mijającym półroczu, a Karolina Zawadzka, zastępca, odczytała nazwiska wyróżnionych uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie, a także średnią ocen i frekwencję każdej klasy.

Potem nastąpił najbardziej oczekiwany moment – wręczenie nagród i upominków dla uczniów, którzy zostali finalistami bądź zwycięzcami licznych konkursów organizowanych przez SU i instytucje zewnętrzne, albo też wyróżnili się w innych dziedzinach. I tak:

 • w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem” wyróżnienie otrzymała Klara Przystałowska z VI b
 • w konkursie Kangur Matematyczny zdobył wyróżnienie Milan Różycki z kl. V
 • w konkursie na komiks „Przygody zielonego pieska” i na wymyślenie imienia dla tego pieska wyróżnił się Kacper Wierzbicki z IV b
 • Mistrzem Ortografii Szkoły Podstawowej został Daniel Górny z kl. VI a
 • Wicemistrzem Ortografii Szkoły Podstawowej został Bartosz Orłowicz z kl. VI a
 • Mistrzem Ortografii Gimnazjum została Oliwia Rafalska z kl. III G
 • Wicemistrzem Ortografii Gimnazjum zostały ex aequo Michalina Rosik i Małgorzata Szataniak z kl. III G
 • Mistrzem Interpunkcji Szkoły Podstawowej została Oliwia Kłódczyńska z kl. VI a
 • Wicemistrzem Interpunkcji Szkoły Podstawowej został Filip Wyrobek z kl. VI b
 • Mistrzem Interpunkcji Gimnazjum zostały ex aequo Julia Bułakowska, Oliwia Rafalska, Michalina Rosik z kl. III G
 • Wicemistrzem Interpunkcji Gimnazjum został Maksymilian Ciesielski z kl. II G
 • zwycięzcami konkursu mitologicznego zostały Julia Bułakowska, Zuzanna DybekOliwia Rafalska z III G
 • w Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły zwyciężyli: Aleksandra Pietrzak z IV b, Oskar Szymański z VI a, Kacper Jaskuła z VI b, Michał Charaszkiewicz, Alicja Czupryńska i Gabriela Mazurkiewicz z I G, Weronika Hedrych i Agata Rorot z II G, Zofia Frąckowiak i Joanna Wojciechowska z III G
 • 100% frekwencją w całym roku szkolnym mogła się pochwalić Małgorzata Szataniak z III G, a tylko w drugim semestrze – Rozalia Bocheńska z IV b, Filip Sklepik i Dorian Śróda z VI b oraz Ziemowit Zmyśny z II G
 • najwięcej punktów z zachowania w swojej klasie zdobyli: Alicja Mielcarska z IV a, Julia Ząbek z IV b, Gabriela Łopka z kl. V, Karolina Zawadzka z VI a, Bartosz Jędrzejewski z VI b, Joanna Haliniak z I G, Kinga Przybylska z II G, Oliwia Rafalska z III G
 • najwięcej makulatury zebrał Jan Regulski z klasy I G. Nagrodzono także uczniów, którzy w swojej klasie przynieśli najwięcej kilogramów; byli to: Malwina Waraczewska z IV a, Zuzanna Białasik z IV b, Gabriela Łopka z kl. V, Szymon Andrzejczak z VI a, Tymoteusz Kiedrowicz z VI b, Magdalena Łuczak z II G, Mateusz Andrzejczak z III G
 • najlepszą czytelniczką, wytypowaną przez szkolna bibliotekarkę, okazała się Oliwia Staszak z kl. V
 • nie zapomniano o uczniach klasy III gimnazjum, reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym ani o członkach koła teatralnego, którzy w tym roku kończyli naszą szkołę, a także o tych, którzy włączyli się do akcji czytania książek przedszkolakom
 • szczególną nagrodę za wzorową koleżeńską postawę otrzymała Joanna Haliniak z I G
 • doceniono także pracę Aleksandra Szczeszka i Karoliny Zawadzkiej w Samorządzie Uczniowskim
 • za najlepsze prezentacje o Francji i Hiszpanii podczas Dnia Europy słodkie upominki otrzymały obie klasy czwarte.

Spotkanie zakończyło się przypomnieniem zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji.

Jak widać, w naszej szkole doceniamy i promujemy każdą aktywność uczniowską, nie tylko wysokie wyniki w nauce. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Jolanta Jedynak