MARATON MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

Nauczyciele przedmiotów ścisłych zorganizowali 29 marca 2017r. IX Maraton Matematyczno – Przyrodniczy, który uroczyście otworzyła Pani Dyrektor. Uczniowie gimnazjum zachęcani byli do uczestniczenia w imprezie edukacyjnej, mającej na celu popularyzację wiedzy z matematyki, przyrody, fizyki, chemii i biologii. W ostateczności do udziału w wysiłku umysłowym zgłosiło się 14 chętnych gimnazjalistów, na dobry początek każdy otrzymał długopis ufundowany przez Zespół Szkół w Biedrusku. Rozgrzewką umysłową dla uczestników był trening spostrzegawczości, podczas którego uczniowie pracowali w grupach, których zadaniem było wylosować wzór do układania i ułożyć go jak najszybciej z tangramu magnetycznego.  Następnie gimnazjaliści  rozwiązywali różnorodne zadania w następujących konkurencjach: spotkanie z fizyką, podział administracyjny Polski, fantastyczny świat liczb, całkiem prosta chemia, rozrywka z geografii i z biologią za pan brat. W przerwie miłym przerywnikiem był słodki poczęstunek z napojami ufundowany przez Radę Rodziców. Wyniki poszczególnych konkurencji były systematycznie zapisywane na tablicy wyników, co pozwoliło sprawnie wyłonić zwycięzców: I miejsce zajęła Agata Rorot, II Maksymilian Ciesielski i Joanna Wojciechowska, a III Michał Charaszkiewicz, natomiast wyróżnienie otrzymała Oliwia Rafalska. Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy, a za trzy najlepsze miejsca i wyróżnienie nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Zespół Szkół w Biedrusku.

Anna Robakiewicz – Chojnowska