KOMUNIKAT

Uprzejmie prosimy o informację, czy Państwa syn/córka będzie jeść obiad
podczas rekolekcji w dniach 27, 28, 29.03.2017 r.
Informację prosimy przekazać do dnia 10.03.2017 r. do świetlicy lub stołówki szkolnej.

Wychowawcy świetlicy:
Magdalena Aniołek i Beata Bąkowska