Jak działa Samorząd Uczniowski

Koniec półrocza to czas na podsumowanie działalności SU
w Zespole Szkół im. 7 PSK Wlkp. w Biedrusku.

W ostatnim dniu pierwszego semestru, czyli w piątek 27 stycznia, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum zebrali się na sali gimnastycznej. Apel samorządowy rozpoczął się od podsumowania dotychczasowej pracy SU.

Naszą działalność można podzielić na cztery obszary:

I obszar – Celebrowanie rocznic ważnych wydarzeń oraz świąt, wychowanie patriotyczne.

Samorząd współuczestniczył w organizacji apeli poświęconych: Świętu Edukacji Narodowej, obchodom Dnia Papieskiego, Świętu Niepodległości, któremu towarzyszył Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, Świętom Bożego Narodzenia (kolędowanie, liczne konkursy, spotkania opłatkowe w klasach).

II obszar – Imprezy służące rozrywce i integracji społeczności szkolnej.

Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego odbyły się: Dzień Chłopca (dyskoteka oraz ankiety wypełniane przez dziewczęta – dzięki nim wybrano Przystojniaka, Eleganta, Duszę Towarzystwa, Mistrza Intelektu, Dżentelmena, Kumpla i Sportowca Szkoły), konkurs klasowy „Parami do klas”, dyskoteka jesienna, dyskoteka andrzejkowa w rytmie lat 80., konkurs na najbardziej pomysłowo wykonaną dynię z okazji Święta Dyni, konkurs „Zachowanie na lekcji”, konkurs „Porządek na biurku”, klejenie łańcucha choinkowego i kiermasz świąteczny, przygotowany wspólnie z Radą Rodziców.

III obszar – Pomaganie innym.

Braliśmy udział w akcjach charytatywnych; część dochodu ze świątecznego kiermaszu  przeznaczyliśmy na zakup słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Wągrowcu.

IV obszar – Akcje ekologiczne.

Od kilku lat prowadzimy zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii.

Podczas apelu odczytano nazwiska uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Uczniowie klasy VI b zaprezentowali, jak należy się zachowywać podczas zabaw na śniegu i lodzie, a także podczas spędzania czasu w domu, by nadchodzące ferie były nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne.

Następnie opiekunki SU wręczyły nagrody przedstawicielom klas, które zwyciężyły w licznych konkursach organizowanych przez samorząd. Dyplomy i upominki czekały też na uczniów, którzy uzyskali w swojej klasie najwięcej punktów z zachowania, przynieśli najwięcej makulatury, mogli się pochwalić 100% frekwencją na zajęciach lekcyjnych.

Apel zakończyło wystąpienie Pani Dyrektor, która pogratulowała wyróżnionym, a wszystkim życzyła udanego wypoczynku podczas ferii.

Bogdana Sulińska i Jolanta Jedynak,
opiekunki Samorządu Uczniowskiego