Maraton Humanistyczny

W piątek 20 stycznia w naszej szkole odbył się VIII Szkolny Maraton Humanistyczny. Wzięło w nim udział 22 gimnazjalistów: 11 z klasy III G, 6 z II G i 5 z I G. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 15.00 i trwały pięć godzin. Motywem przewodnim tegorocznego maratonu była 500. rocznica reformacji oraz religie świata.

Uczniowie, podzieleni na osiem 2-3-osobowych zespołów, wykonywali zadania z j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki i plastyki. Musieli m.in. rozwiązać zagadki polonistyczne, zmierzyć się z tezami Marcina Lutra, rozpoznać muzykę charakterystyczną dla różnych kultur, wykonać papierowy witraż. Indywidualnie rozwiązywali test z języka polskiego i historii. Rywalizacja była bardzo zacięta; po wykonaniu każdego zadania uczestnicy odczytywali z planszy liczbę zdobytych przez siebie punktów. Nie mogli narzekać na brak dobrej zabawy. Zadania, przygotowane przez p. Jolantę Jedynak, p. Bogdanę Sulińską i p. Małgorzatę Andrzejczak, odznaczały się różnorodnością, pozwalały wykazać się logicznym myśleniem, biegłością w posługiwaniu się ojczystym językiem, wiedzą historyczną i zdolnościami plastycznymi, a przede wszystkim umiejętnością współpracy w zespole. W organizacji maratonu pomagały także p. Monika Kowalska i p. Magdalena Nowacka, nasza nowa bibliotekarka. Dzięki wsparciu Rady Rodziców uczestnicy naukowego turnieju mogli wzmocnić swe siły pizzą, wafelkami i napojami.

Zwycięzcą maratonu okazała się Oliwia Rafalska, drugie miejsce zdobyła Zuzanna Dybek, a trzecie – Joanna Wojciechowska. Na wyróżnienie zasłużył Krzesimir Borsuk. Dla wszystkich uczestników był to świetnie spędzony czas i możliwość sprawdzenia swej wiedzy i umiejętności.

Organizatorki