Projekt „Bądź zdrowy, trzymaj formę”

AW roku szkolnym 2015/2016 w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej oraz „Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy” realizowany był projekt szkolny „Bądź zdrowy, trzymaj formę”.

Zaplanowane były  konkretne działania promujące zdrowy styl życia.

Uczniowie klas I-III mieli pogadanki i prezentacje multimedialne dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania i roli aktywności fizycznej w życiu człowieka. Był to element wprowadzający do części praktycznej. W dalszym etapie uczniowie tworzyli kolorowe, zdrowe kanapki. Nauczyciele wychowawcy uświadomili uczniom rolę jaką odgrywa drugie śniadanie, o którym niestety dzieci zapominają. Uczniowie każdej klasy pili także smaczne soki warzywno-owocowe, świeżo wyciskane z sokowirówki. Pomocą służyła nam pani kucharka.

Wszystkie dzieci brały udział w konkursie plastycznym „Talerz zdrowia”.

17 czerwca odwiedził naszą szkołę pan Michał Filipiak, autor książki o Redaktorze Marchewce i znany tenisista. Pan Michał Filipiak opowiedział dzieciom o zdrowiu i roli ruchu w życiu człowieka.

Podsumowaniem projektu były występy dzieci: każda klasa przygotowała piosenkę, wiersz lub inscenizację promującą zdrowy styl życia. Dzieci zaprezentowały się podczas apelu kończącego rok szkolny.

W klasach IV-VI i I-III gimnazjum, oprócz pogadanek na temat zdrowia przeprowadzonych przez wychowawców i koordynatora oświaty zdrowotnej, odbyło się 16 czerwca spotkanie z dietetykiem oraz 14 czerwca warsztaty fitness z panią Kusza, specjalistą instruktorem nowoczesnych form rekreacji. Warsztaty fitness prowadzone były  nieodpłatnie, w ramach współpracy.

Uczniowie klas  III-V szkoły podstawowej 14 czerwca uczestniczyli w konkursie matematyczno-sportowym RAMBIT. Konkurs odbywa się co roku i cieszy się ogromnym powodzeniem. W tym roku do zadań matematycznych wprowadzono także pytania z przyrody dotyczące zdrowia człowieka. W konkursie brało udział 20 uczniów podzielonych na 5 drużyn.

Uczniowie brali także udział także w plastycznych konkursach profilaktycznych.

Gimnazjaliści w konkursie „STOP DOPALACZOM”, „Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy”- uczennica I gimnazjum Weronika Hedrych zajęła I miejsce w szkole i I miejsce w powiecie. Młodsi uczniowie klas V uczestniczyli w konkursie „Palić, nie palić – oto jest pytanie”- I miejsce w szkole zdobył Kacper Jaskuła.

Nasz projekt był finansowany przez rodziców (dzieci przyniosły produkty do wykonania kanapek, warzywa i owoce na sok) oraz ze środków, które rodzice przeznaczyli na finansowanie działań oraz projektów promujących zdrowy i aktywny tryb życia, a także na nagrody za udział w konkursach profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia.