Strach ma wielkie oczy

Ludzie boją  się wielu rzeczy. Można powiedzieć, że lęk towarzyszy im przez całe życie. Czego innego boimy się jako dzieci, a co innego wzbudza w nas strach w dorosłym życiu.

6 czerwca 2016 roku uczniowie klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Biedrusku, realizując projekt edukacyjny, postanowili bliżej przyjrzeć się lękowi.

Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy w których poszukiwali wiadomości na temat interesujących ich zagadnień.

Poszczególne grupy prowadziły badania w następujących tematach:

Grupa I: Motyw strachu w literaturze

Grupa II: Sposoby przedstawianie strachu w filmie.

Grupa III: Motyw strachu w sztuce.

Grupa IV: Strach – fikcja a rzeczywistość.

Grupa V: Czego się boimy – badania ankietowe i analiza wniosków.

Grupa VI: Psychologia o strachu.

Prezentacja każdej z grup ukazywała umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów. Praca nad zadaniem uczyła skutecznego komunikowania się w grupie, negocjowania, planowania działań a przede wszystkim dawała uczniom możliwość wykazania się  aktywnością i pochwalenia kreatywnością.

Różnorodność form wykorzystanych podczas prezentacji projektu była imponująca. Pokazano prezentacje multimedialne, wykresy obrazujące wyniki ankiet przeprowadzonych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, przeprowadzono konkurs dotyczący fobii, układano puzzle. Wszystko to odbywało się w mrocznej, tajemniczej atmosferze – w scenografii przypominającej pełne makabrycznych rekwizytów lochy, w zaciemnionej sali, przy delikatnym czerwonym świetle. Efekty pracy nad projektem oglądali uczniowie z klasy I gimnazjum Ten pokaz z pewnością może inspirować młodszych kolegów w ich przyszłorocznych pracach nad projektem edukacyjnym.

Na zajęciach z wychowawcą uczniowie dokonali samooceny i wypowiadali się na temat pracy w zespole. Wychowawca oceniał projekty zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. Za swoją pracę uczniowie mogli maksymalnie otrzymać 10 pkt. Punkty te doliczono do punktów mających wpływ na ocenę zachowania. Fakt wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym odnotowany będzie  na świadectwie ukończenia klasy III gimnazjum.

                                              Magdalena Janiszewska
Wychowawca klasy II gimnazjum