Złota Żabka

      19 listopada 2015r. o godz. 10:00 odbył się szkolny etap konkursu w dziedzinie matematyki „Złota Żabka” organizowanego przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS”.
Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy  w I etapie uzyskają co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów (czyli 40/50). Jeżeli żaden z uczestników Konkursu w szkole nie uzyska tego minimum punktów, do II etapu zostanie zakwalifikowany ten uczestnik Konkursu, który uzyska największą liczbę punktów w szkole.
Najlepsza praca w szkole miała 30 punktów, które zdobył Michał Charaszkiewicz z kl. VI i kwalifikuje się do II etapu.

Anna Robakiewicz – Chojnowska