Lekcja terenowa w Łysym Młynie

W dniach 18 i 30 września uczniowie naszej szkoły z klasy Vb i VI uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w Wirtualnym Centrum Interaktywnego Nauczania w Łysym Młynie. Zrealizowane zostały dwa tematy dla klasy Vb: „Grzyby jadalne i trujące” i „Proste pomiary meteorologiczne” – podchody z zadaniami. Dzieci otrzymały upominki zakupione ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przez Nadleśnictwo Łopuchówko w ramach przedsięwzięcia: „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu”. Klasa VI miała dodatkowo zajęcia poświęcone sowom. Dzieci zostały zaproszone do konkursu plastycznego poświęconego ptakom polskim. Konkurs ten jest organizowany przez Centrum WLIN przy wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu.

Dziękujemy za wspaniałe lekcje pani Karolinie Prange – edukatorce z Łysego Młyna.

Dzieci z klasy Vb i VI wraz z opiekunkami: p. A. Drabikowską – Śramą i p. B. Sulińską