„WOLNOŚĆ NIE JEST DAREM, MA KROPLE POTU NA CZOLE”. (Zbigniew Jerzyna)

Takie hasło przyświecało zaprezentowanemu uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum programowi artystycznemu w wykonaniu klasy I gimnazjum. Program poświęcony był majowym wydarzeniom związanym z historią naszego narodu – zarówno tą odległą, jak i współczesną. Wspomniano zakorzenione w naszej tradycji Święto Pracy i Konstytucji  3 Maja, ale także rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i Święto Flagi Państwowej. Nawiązano do rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Wszystkie teksty literackie, zaprezentowane podczas tego spotkania, podkreślały wartość ludzkiej pracy, determinację narodu polskiego w walce o wolność i o poprawę warunków życia na  każdym etapie naszej historii. Uświadamiały, że wolność nie jest nam dana na wieczność, że i dziś trzeba o nią zabiegać.

Występujący w programie uczniowie wykonali Hymn Unii Europejskiej i  niewielu osobom znany  – Hymn Konstytucji 3 Maja. Doskonałym przesłaniem, apelem do zgromadzonej młodzieży, była prezentacja z podkładem muzycznym piosenki „Partyzant” zespołu Dżem. Program kończyły słowa z wiersza Tadeusza Chudego „Pieśń o ojczyźnie”:

 „o Matko Ojczyzno

nigdy nas nie odchodź

zachowaj Pierwsze Imię Twoje

Wolność”.

Autorką scenariusza widowiska była wychowawczyni klasy I gimnazjum, p. Magdalena Janiszewska a twórcą prezentacji multimedialnej i podkładu muzycznego uczeń tej klasy, Kamil Krause. Autorom i wykonawcom udało się zainteresować zgromadzoną publiczność. Program podobał się także obecnym na nim nauczycielom.Występujący  zostali  nagrodzeni  szczerymi i zasłużonymi brawami.

Cel spotkania został osiągnięty – uczniowie przekonali się, że  wolność trzeba doceniać, a gdy zaistnieje potrzeba, należy o nią walczyć. Tak, jak czynili to wcześniej nasi rodacy.

A. Pakuła-Różańska