REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Karty zgłoszenia i deklaracje kontynuowania uczęszczania do przedszkola

prosimy pobierać i składać u nauczycieli przedszkola w Biedrusku przy ulicy 1 Maja 81

(druki również do pobrania ze strony www szkoły – REKRUTACJA).