Zapisy dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej

W dniach od 9 marca 2015 roku do 31 marca 2015 odbędą się zapisy dzieci do klasy I.

Rekrutacją objęte są dzieci urodzone w drugim półroczu 2008 roku oraz w 2009 roku.

Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają druk zgłoszenia
a rodzice spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły.

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjęte będą według zasad rekrutacji.

Zapisów prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 14.00.

Odpowiednie druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony www szkoły (REKRUTACJA).