„CZAS, KTÓRY TRACISZ DOBRZE SIĘ BAWIĄC, NIE JEST CZASEM STRACONYM”

(John Lennon)

           Rekolekcje to czas, kiedy zbieramy siły potrzebne dla zniesienia trudów dnia codziennego, kiedy w grupie, w bliskiej obecności innych, odkrywamy własną odrębność, odmienności swych zalet i postaw.W tym czasie mamy większą ochotę na realizację tego, co nam bliskie, co lubimy, w czym chcemy się sprawdzić.

            W okresie rekolekcji nauczyciele z Zespołu Szkół im.7PSK. wypełniają czas swoim uczniom zajęciami, na które w tygodniu nauki nie mieliby czasu i ochoty. Wtedy między innymi odbywają się maratony przedmiotowe dla gimnazjalistów. Uczniowi uczestniczą w nich licznie i bardzo chętnie. Każdy może sprawdzić swoją wiedzę z tych przedmiotów, które lubi.

Pierwszy dzień rekolekcji, po spotkaniu w kościele, zajęli uczniom wszyscy nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Spotkanie z królową nauk rozpoczęło się rozgrzewką umysłową – na szkolnym korytarzu zespoły tworzyły tangramy. Później zmagali się z zadaniami testowymi z matematyki, biologii, chemii i fizyki. Na geografii pracowali z mapą konturową. Był też konkurs logicznego myślenia i zgadywanki, a na zakończenie – pokaz brył obrotowych. Zwycięzcą w tym dniu została Ula Zawadzka z kl. II. Drugie miejsce zajęła jej koleżanka z klasy – Nicole Górczak a trzecie przypadło dwojgu uczniom z kl. I – Oliwii Rafalskiej i Krzesimirowi Borsukowi. Nad tą grupą uczniów czuwali: dyr. szkoły p. Grażyna Matysiak i Bogumiła Machalska oraz nauczycielki – p. Hanna Bielawska, Anna Chojnowska i Bogdana Sulińska. W zajęciach wzięło udział 20 uczniów.

            Drugi dzień należał do nauczycieli przedmiotów humanistycznych i zwolenników tych nauk. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki i plastyki pod hasłem „Cztery pory roku”. Autorkami zadań były panie: Małgorzata Andrzejczak, Magdalena Janiszewska, Jolanta Jedynak, Renata Urbaniak i Bogdana Sulińska. Ich propozycje były różnorodne i wymagające od uczniów inwencji twórczej. Zaczęło się od pracy w grupach. Uczniowie mieli napisać opowiadanie na dowolny temat związany z którąś z pór roku, używając jak największej ilości związków frazeologicznych. Potem należało zaprezentować piosenkę, wypełnić test polonistyczny, rozpoznać część wysłuchanego fragmentu z „Czterech pór roku” Vivaldiego i wykonać do niego ilustrację. Niemałą wiedzą musieli się wykazać w testach z j. polskiego i historii, i w konkursie o epokach. Bawili się wypełniając test o demokracji i wyborach. W tym dniu w zajęciach uczestniczyło 21 osób. Konkurencje wygrała Ola Michalczyk z kl. II. Drugie miejsce zajęła Gabrysia Sewastynowicz (II klasa), trzecie Oliwia Rafalska (I kl.). Wyróżnienie otrzymała Ula Zawadzka (kl.II).

            W ostatnim dniu rekolekcji z nauczycielkami: p. Magdaleną Aniołek i Joanną Godawą i p. Magdaleną Matuszak spotkali się ci, którzy lubią się uczyć obcych języków. W półmaratonie z j. angielskiego uczestniczyło 11 uczniów. Zadania ich polegały na poprawnym odczytywaniu tekstu, rozwiązywaniu quizu i zadań różnego typu, na wykazaniu się znajomością słówek. W części przeznaczonej na j. niemiecki brało udział 8 osób. Uczniowie bawili się rozwiązując zgadywankę obrazkową, odgrywając różne role, biorąc udział w grze i opisując obrazek. Rozwiązywali test wyboru i analizowali wiersz. W części z j. angielskiego kolejne miejsca zajęli: Paweł Małojło, Julia Sobów (kl. III) i Gabriela Sewastynowicz. Z j. niemieckiego najlepszymi okazali się: Paweł Małojło, Ula Zawadzka i Przemysław Bodziany.

           Aby zapewnić uczniom komfort pracy i nie dopuścić, aby osłabli podczas wykonywania zadań, Rada Rodziców zapewniła napoje i słodycze, którymi uczestnicy spotkań posilali się w czasie przerw. Wszyscy, którzy wzięli udział w zajęciach otrzymali pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski. Wszyscy stwierdzili, że nie był to czas zmarnowany. Nauczyciele cieszyli się, że tak wielu chętnych przyszło na zajęcia a uczniowie, że mogli miło i z pożytkiem spędzić swój wolny czas.

Anna Różańska