NAD NAMI CZUWAJĄ ANIOŁY

        W listopadzie 2014 r. biblioteka w Zespole Szkół im. 7. P.S.K. Wlkp. ogłosiła konkurs na Anioła Szkoły. Każdy uczestnik mógł wykonać indywidualnie tylko jedną pracę w dowolnej technice plastycznej. Konkurs zakładał uczestnictwo uczniów wszystkich klas ze szkoły podstawowej i z gimnazjum. Oceniając, brano pod uwagę pomysłowość, możliwości ucznia i wykonanie. Termin dostarczania prac ustalono na 12 grudnia. Prace, które wpłynęły na konkurs były niepowtarzalne i oryginalne.
Jury – panie bibliotekarki – nagrodziło następujące osoby: w kategorii uczniowie klas I- III – pierwsze miejsce zajęły Zosia Wróblewska z kl. Ia i Natalia Gazda z kl. Ib. W kategorii uczniowie klas IV-VI – pierwsze miejsce, za wyjątkowo ciekawą i pomysłową pracę przyznano Weronice Hedrych z kl. VI. Wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Weronika Sitek z kl. II a wyróżnienie przyznano Patrycji Olszewskiej, z tej samej klasy. Nagrodzone prace oglądać można w bibliotece szkolnej – stanowią one ozdobę podziwianą przez wszystkich odwiedzających to miejsce. Organizatorki konkursu dziękują i gratulują wszystkim jego uczestnikom.

M. Matuszak, A.Różańska