KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ im. 7 PSK Wlkp. w Biedrusku

Szanowni Rodzice, Uczniowie.

        W celu podniesienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Biedrusku dyrektor zawiadamia, że  uczniowie powinni przychodzić do szkoły przed zajęciami od godziny 7.40. Dzieci, które muszą przyjść wcześniej powinny być zapisane do świetlicy szkolnej, która jest czynna od godziny 7.00. O godzinie 7.40 otwarte będzie wejście boczne do budynku od strony boiska i rozpoczną się dyżury nauczycieli. Wejście główne od strony dyżurki woźnego czynne będzie od godziny 7.00. Wejście boczne zamykane będzie o godzinie 8.00. Prosimy o punktualne przychodzenie uczniów do szkoły, gdyż spóźnianie się powoduje dezorganizację pierwszej godziny zajęć w całym Zespole Szkół. W czasie lekcji wejście do szkoły będzie możliwe tylko wejściem głównym po wcześniejszym zgłoszeniu tego w dyżurce szkoły. Rodziców przyprowadzających dzieci prosimy o skrócenie czasu pobytu na terenie szkoły do niezbędnego minimum. Proszę o dostosowanie się do powyższych ustaleń.
Z poważaniem.
                                                                                                                                                                       

Grażyna Matysiak – dyrektor Zespołu Szkół im. 7 PSK Wlkp. w Biedrusku.