Pasowanie pierwszoklasistów w Biedrusku

        To już tradycja, że 14 października – obchodzony w całym kraju jako Dzień Edukacji Narodowej – dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 7PSKWlkp. w Biedrusku jest dniem pasowania na uczniów.
        W tym roku szkolnym,  podobnie jak trzy lata temu, do grona uczniów szkoły przyjmowani byli uczniowie dwóch  klas pierwszych :  sześciolatki do klasy A, siedmiolatki do klasy B. Podczas tego wydarzenia dzieciom towarzyszyli  rodzice i  dziadkowie. To wydarzenie obserwowali również nauczyciele z Zespołu Szkół, uczniowie,  dzieci z oddziału „O”, a także przedszkolaki, które w przyszłym roku  będą uczęszczać do szkoły. Nastrój podekscytowania udzielił się wszystkim.
        Podczas uroczystości pierwszaki miały przekonać obecnych, że są gotowe do przyjęcia na siebie miana ucznia i wszystkich obowiązków jakie się z tym wiążą. Tak też się stało: dzieci recytując wiersze, śpiewając hymn  szkoły i nowo poznane piosenki udowodniły, że mogą zostać pasowane na uczniów. 
        Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przez dzieci przyrzeczenia, a potem akt pasowania ich na uczniów, którego dokonała dyrektor szkoły – pani Grażyna Matysiak. Na koniec pierwszoklasiści odcisnęli  swoje „podpisy” na przygotowanych planszach z ich fotografiami. Otrzymali też pamiątkowe dyplomy, swoje pierwsze legitymacje szkolne, upominki od dzieci z przedszkola, zerówki, starszych kolegów z klas II  i III, a także od Rady Rodziców Zespołu Szkół w Biedrusku.
        Po części oficjalnej  uroczystości,  dzieci wraz z gośćmi udały się do swoich klas na słodki poczęstunek. Tam emocje już opadły i górę wzięły radosne rozmowy.
        Ten dzień pozostanie na długo w pamięci pierwszoklasistów i ich bliskich,  bo przecież jest początkiem nowego etapu w ich życiu.

 Katarzyna Wlazło