Poznajemy tajemnice przyrody

        Obcowanie z naturą to sama przyjemność i korzyści. Doświadczyli tego uczniowie klasy I gimnazjum i kl.V, którzy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”. Nie był to pierwszy kontakt uczestników zajęć z pracownikiem tego ośrodka. W czerwcu byli na lekcji poświęconej ochronie środowiska naturalnego. Teraz poznawali tajemnice lasu.

Zajęcia rozpoczęły się spacerem ścieżką dydaktyczną, podczas którego uczniowie uczyli się rozpoznawać liście różnych drzew – dowiedzieli się mnóstwa ciekawostek ułatwiających identyfikację konkretnych gatunków. Usłyszeli wykład na temat flory i fauny występującej w wodach o   różnym stopniu czystości.

Druga część zajęć odbyła się w salach Ośrodka. Świetnie przygotowane przez stażystkę, panią Roksanę Lubkowską zajęcia skupiły uwagę wszystkich uczniów. Zaczęło się od sprawdzenia zdobytej podczas spaceru wiedzy – trzeba było rozpoznać z jakiego drzewa pochodzą liście oznakowane numerkami.

Później uczniowie poznali mieszkańców lasu (opowiastki o ich zwyczajach sprawiły, że w sali panowała idealna cisza!). Obrazki z komentarzami dopełniły dźwięki, jakie wydają różne zwierzęta i ptaki. Zdobytą wiedzę sprawdzał krótki test. Zwieńczeniem tej części zajęć było rozwiązanie krzyżówki, w której pojawiły się terminy poznane podczas zajęć.

Uczniowie zostali też zapoznani z życiem i „zwyczajami” kleszcza, różne stadia jego rozwoju mogli zobaczyć pod mikroskopem.

Na zakończenie spotkania pokazany został film o życiu ciekawego chrząszcza, który jest pod ochroną- jelonka. Zajęcia trwały kilka godzin, ale żaden z uczestników nie zerkał na zegarek – nikt się nie nudził. Na nudę nie było czasu!

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Leśnej są świetną lekcją przyrody w plenerze. Polecamy.

                                                           Opiekunowie grup z Z. Sz. im. 7 P.S.K.Wlkp. w Biedrusku