Podsumowanie działalności w kl. I – III

 Rok szkolny 2013/2014 I semestr  

 Konkursy: 

 • Konkurs recytatorski „W jesieni tyle skrzypiec”,
 • Konkurs Piosenki Patriotycznej w Murowanej Goślinie ( kl. II, III )

I miejsce Gabriela Łopka, III miejsce Wiktoria Pawełkiewicz

 • „Stypendiada” − konkurs czytelniczy, matematyczny, plastyczny, ortograficzny

Koncerty:

 •  „Muzeum Muzyki”
 • „Zwariowany warsztat”
 • „Piękno pieśni, czyli głos jako instrument”
 • „Zagrajmy regionalnie, czyli muzyczne zakątki Polski”
 • „Taneczny tandem, czyli historia tańcem pisania”

Kółko teatralne:

 • Jasełka – kl. II
 • przedstawienie pt: „Zagubiony czas” kl. IIIb
 • rozpoczęcie nauki gry na flażoletach – kl. II

Obrzędowość szkolna:

 • Apele Małego Samorządu Uczniowskiego
 • pokaz doświadczeń chemicznych i fizycznych,
 • Dzień Chłopca, Halloween, andrzejki, wigilie klasowe

Wycieczki:

 • Poznańska Manufaktura Słodyczy
 • Ośrodek Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach
 • przedstawienia teatralne: „Polak mały’, „Król Maciuś Pierwszy”
 • udział w Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale kino” – obejrzenie filmu „Otto nosorożcem”

Akcje charytatywne:

 • „Szlachetna paczka”
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Profilaktyka i programy: 

 • przedstawienie teatru profilaktycznego „Twój uśmiech łagodzi obyczaje”
 • spotkania z przedstawicielami policji i straży gminnej
 • akcja „Mleko dla szkół” oraz „Warzywa i owoce”
 • fluoryzacja zębów
 • nauka pływania, zajęcia sportowe, korekcyjne
 • „Moje dziecko idzie do szkoły” − program realizowany przez klasę „0” 

Akcje ekologiczne: 

 • zbiórka surowców wtórnych: makulatury, zużytych baterii, plastikowych nakrętek, płyt CD