Święto Edukacji Narodowej

Obchody święta bardziej znanego jako  Dzień Nauczyciela to jedna z niewielu sytuacji, w których nauczyciele mogą czuć się potrzebni. Niedoceniane przez cały rok wysiłki wkładane w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży w tym dniu są dostrzegane i  chwalone.

14 października w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku był – jak co roku – okazją do spotkania Samorządu Uczniowskiego i uczniów Gimnazjum z pracownikami szkoły. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter. O jego atmosferę zadbały opiekunki samorządu, panie Jolanta Jedynak i Bogdana Sulińska, i uczniowie z klasy II, którzy zaprezentowali program artystyczny. W bardzo zabawny sposób ukazali różnice między nauczycielami i uczniami, wskazując charakterystyczne cechy,  po których można przedstawicieli każdej z grup  rozpoznać. Następnie odbył się pokaz mody dla nauczycieli. Prowadzący go zapewniał, że ubiory są na kieszeń każdego pracownika oświaty a ich noszenie, dzięki odpowiednim dodatkom, będzie korzystne przede wszystkim dla uczniów. Były też podziękowania za trud wkładany w wychowanie i edukację wygłaszane  słowami poetów i życzenia – przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości. Uczniowie obdarowali wszystkich pracowników własnoręcznie wykonanymi laurkami.

Po rozstaniu się z młodzieżą, której dyrektor szkoły pani Grażyna Matysiak podziękowała za pomysłowość, oryginalność i wzorowe przygotowanie programu, odbyło się spotkanie nauczycieli z dyrektorem szkoły. Tym razem wszyscy pracownicy usłyszeli słowa miłe dla uszu każdego. Dyrektor Grażyna Matysiak nie żałowała pochwał za dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, za rzetelne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie szkoły. Wielu pracowników   otrzymało  Nagrody Dyrektora Szkoły, ale zdaniem pani Dyrektor, tylko brak środków finansowych nie pozwolił na nagrodzenie wszystkich.

Obchody Święta Edukacji Narodowej zakończyły się spotkaniem przy kawie i cieście upieczonym przez październikowe solenizantki. Było to miłe spotkanie, podczas którego dyskutowano nie o problemach i kłopotach związanych z pracą w szkole, ale o wycieczce, z jakiej poprzedniego dnia wieczorem nauczyciele wrócili.

Wycieczka odbyła się do Warszawy. Uczestniczyli w niej pracownicy szkoły i przedszkola oraz emerytowani nauczyciele. Głównym jej punktem było obejrzenie w teatrze Roma spektaklu „Deszczowa piosenka”. Była to prawdziwa uczta dla duszy – dynamizm, werwa, perfekcjonizm wokalistów i baletu, wspaniała gra aktorów – to wszystko pozwalało zapomnieć o trudach całego dnia. Bo przed wizytą w teatrze odbywało się zwiedzanie stolicy. Zaczęło się od Zamku Królewskim, później był krótki pobyt na Starówce i czas na zregenerowanie sił dobrą kawą w znanej restauracji a następnie zwiedzanie ciekawych obiektów sakralnych i architektonicznych Warszawy. Niestety ograniczony czas trwania wycieczki sprawił, że większość wartych obejrzenia obiektów podziwiać można było tylko z autokaru.

Drugi dzień, dzień kończący wizytę w stolicy, był czasem przeznaczonym na spacer po Łazienkach i zwiedzanie najstarszej części cmentarza na Powązkach. Pobyt w stolicy zakończył obiad w bardzo stylowej restauracji „Pod Podłogą”- obejrzenie zgromadzonych w tym lokalu przedziwnych i różnorodnych eksponatów wymagałoby dłuższego w nim pobytu.

Ten ostatni akcent wycieczki był dla jej uczestników jeszcze jedną okazją do pobycia z ludźmi, z którymi na co dzień nie ma czasu na wymianę kilku zdań i uprzejmości. Dzięki takim wyjazdom  pracownicy szkoły i przedszkola w Biedrusku tworzą zgrany zespół, w którym każdy dla każdego ma nie tylko szacunek, ale i sympatię, a starsze koleżanki emerytki ciągle czują się jak wśród swoich.  Zawdzięczać to należy organizatorkom wyjazdu – pani dyrektor Grażynie Matysiak i paniom z sekretariatu. Dla nich- wielkie słowa uznania i podziękowania.  

A. Różańska