Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty

        2 września o godzinie 9.00 w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, tak jak dyrektorzy w całym kraju, dyrektor szkoły Grażyna Matysiak zainaugurowała nowy rok szkolny.
Halę sportową, na której odbywała się uroczystość wypełnili rodzice, opiekunowie i oczywiście dzieci i młodzież. W tym roku osób towarzyszących maluchom było wyjątkowo wielu, bo naszej szkole przybywa małych uczniów!  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wójt gminy Suchy Las p. Grzegorz Wojtera, radne, panie: Grażyna Gronowska i Danuta Wilk. Nieobecna Przewodnicząca Rady Osiedla – M Sobieraj, przesłała list z życzeniami, który został publicznie odczytany.
Uroczystość rozpoczęła informacja o wydarzeniu historycznym, kojarzącym się z dniem 1 września
– o wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów tamtych czasów.
Dyrektor przywitała wszystkich gości, prosząc starsze dzieci o przyjęcie najmłodszych do grona uczniów gromkimi oklaskami. Maluchy (uczniowie zerówki i klas I) nie wyglądały na zestresowane!
Rodzice zostali poinformowani o tym, jakie prace poprawiające komfort pracy ucznia i estetykę pomieszczeń szkoły zostały wykonane. Przedstawiła wychowawców poszczególnych oddziałów, zapoznała z nazwiskami pozostałych nauczycieli. Uczniowie klasy I gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie, akceptując tym samym obowiązujące w Zespole Szkół zasady.
Głos zabrał również wójt gminy, który przekazał zgromadzonym informację o czekającym szkołę remoncie hali gimnastycznej, wyjaśniając jednocześnie przyczyny, dla których remont odbywa się w czasie roku szkolnego.
Nim pani dyrektor przekazała uczniów pod opiekę ich wychowawców, życzyła jeszcze dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce i satysfakcji z bycia uczniem tej właśnie szkoły a rodzicom miłej i owocnej współpracy z dyrekcją i nauczycielami. Był to też moment, w którym delegacja młodzieży gimnazjum, pod opieką nauczyciela, udała się pod pomnik Patrona Szkoły – żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, by złożyć kwiaty i zapalić znicz.
W klasach, wychowawcy – starszym uczniom przypomnieli a młodszym wyjaśnili-, jak należy postępować, by droga do szkoły była bezpieczna a pobyt w szkole nie skutkował żadnymi przykrymi konsekwencjami.
W tym samym dniu uczniowie klas III gimnazjum, wraz z dyrektorką szkoły p. Grażyną Matysiak i opiekunami, wzięli udział w patriotycznych uroczystościach w Łagiewnikach. Udziałem we mszy świętej i wysłuchaniem apelu poległych oddano hołd mieszkańcom gminy, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej. Gorąca wojskowa grochówka, serwowana po części oficjalnej, była nagrodą za wytrzymanie niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych.

                                                                                               A. Różańska, fot. J. Jedynak