PASOWANIE NA UCZNIA

       12 października  2012 , jak co roku w Zespole Szkół im. 7 PSK Wlkp.w Biedrusku odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru do odświętnie udekorowanej sali i odśpiewaniem hymnu szkoły.

        Przewodnicząca szkoły powitała panią dyrektor Grażynę Matysiak, zgromadzonych gości i rodziców. Szczególnie miło pozdrowił uczniów klasy I dodając im otuchy, siły i odwagi.

      Zanim nastąpiła ważna chwila dla pierwszaków, na którą czekali od momentu rozpoczęcia nauki szkolnej, mali uczniowie przedstawili krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Longiny Norkiewicz. Występ był sprawdzianem dojrzałości szkolnej naszych siedmiolatków. Zdali go wzorowo. Pierwszoklasiści przystąpili do ślubowania. Przyrzekali , że będą się starali być dobrymi uczniami i ludźmi, a swoją nauką i zachowaniem będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

      Aktu pasowania, dokonała pani dyrektor Grażyna Matysiak. Pasowała pierwszoklasistów na uczniów, a panią Longinę Norkiewicz na wychowawcę tej klasy. Wszyscy pasowani zostali udekorowani plakietkami ufundowanymi przez rodziców. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie, na przygotowanej planszy, złożyli obok swojego zdjęcia i nazwiska, podpis w formie odcisku palca wskazującego. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i swoje pierwsze legitymacje szkolne. Zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców, które wręczyła pani Ewa Piecha. Otrzymali także podarunki od kolegów z klasy II i klasy „0”. Po skończonej uroczystości zaproszono pierwszaków i ich bliskich  na poczęstunek przygotowany przez  rodziców.

 

Longina Norkiewicz