WITAJ SZKOŁO!

             Wakacje dobiegły końca. 3 września 2012 roku wypoczęci i radośni uczniowie Zespołu Szkół  im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku mogli powrócić w mury ukochanej szkoły.

            Oficjalna uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 na sali gimnastycznej. Po  wprowadzeni sztandaru wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Na  wstępie głos zabrał p. Andrzej Cepa, trener strzelców z klubu „Spartakus”. Wspominał on  o wydarzeniach z 1 września 1939, mówił o walce polskich żołnierzy w  II wojnie światowej.  Poległych uczczono minutą ciszy.

           Następnie p. Grażyna Matysiak, dyrektor szkoły, serdecznie przywitała swych podopiecznych oraz licznie przybyłych na uroczystość gości – opiekunów dzieci.   Najmłodszych uczniów starsi koledzy powitali  brawami.  Pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas. Poinformował zgromadzonych na uroczystości o przeprowadzonych podczas wakacji pracach. W klasach uczniów młodszych pojawiły się nowe ławki, a ławki w salach gimnazjum zyskały nowe blaty.   Wszyscy zauważyli na korytarzach lśniące podłogi, których renowację przeprowadzono podczas nieobecności uczniów w szkole.

             Ważnym punktem inauguracji roku szkolnego było ślubowanie złożone przez uczniów klasy I gimnazjum. Słowa przysięgi powtarzali oni za swoją wychowawczynią z powagą i przejęciem.

            Na koniec p. Dyrektor życzyła sukcesów w nauce, wyrażając nadzieje, że nowy rok szkolny będzie równie udany jak poprzedni. Przed zakończenie uroczystości delegacja uczniów z gimnazjum udała się pod pomnik Patrona Szkoły, gdzie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz, oddając hołd zmarłym i poległym. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, wyprowadzono sztandar, a uczniowie rozeszli się do klas. Tam, w czasie spotkań z wychowawcami, zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej. W czasie wspólnego spaceru z wychowawcą, wszyscy  zostali poinstruowani, gdzie i jak prawidłowo przechodzić przez ulicę.

            Wszyscy uczniowie spontanicznie wyrażali zadowolenie ze spotkania z kolegami, ale też nie kryli obaw przed tym, co ich czeka. 

                                                                                              Staś Szataniak kl. III gim.