Trzeci Maraton Humanistyczny już za nami!

        W piątkowe popołudnie i wieczór, 20 stycznia, uczniowie klas I- III gimnazjum w Zespole Szkół im. 7 PSK Wlkp w Biedrusku, zmagali się z zadaniami z języka polskiego, historii,  sztuki i wiedzy o społeczeństwie.

        Zjawiło się 13 uczniów, którzy w grupach i indywidualnie rywalizowali o tytuł najlepszego maratończyka. Po powitaniu przez dyrektor panią B. Machalską przeszli do sali, gdzie czekały ich pierwsze zadania.

        Na dobry początek mieli za zadanie dokonać interpretacji i analizy jednego z wierszy („Kuźnia” lub „Który skrzywdziłeś”) Czesława Miłosza. Oceniana była warstwa treściowa (z uwzględnieniem kontekstów), rozpoznane środki artystyczne oraz znajomość elementów budowy wiersza (rymy, rytm, długość wersów, typ wiersza). Najlepsza okazała się w tym ekipa w składzie: Angelika Wancek, Kamila Leitgeber i Staś Szataniak, z klasy II.

        W pierwszej turze zadań z historii i sztuki, gdzie należało rozpoznać obiekty architektoniczne, malarskie i historyczne najlepsi okazali się uczniowie klasy III- Krzysztof Suliński, Mateusz Chojno i Bartosz Przybysz. Uzyskali 43 na 60 punktów. Wszystkie grupy świetnie sobie poradziły z rozpoznawaniem bohaterów na podstawie wygłaszanych przez nich dialogów, ale najlepsi byli znów uczniowie klasy IIIg.

        Po 2 godzinach zmagań z zadaniami i krótkiej przewie na słodki poczęstunek, uczniowie wrócili do sal, by rozwiązywać zadania polonistyczne, dotyczące różnych dziedzin: składni, słowotwórstwa, literatury i innych tekstów kultury. Następnie musieli udzielić odpowiedzi na pytania z wiedzy o społeczeństwie, dotyczące Polski (np. rozpoznać postacie, rozwiązać krzyżówkę historyczna, wymagającą znajomości bohaterów, dziejów, przyczyn i skutków ważnych wydarzeń historycznych).

         Po tych zadaniach, na zmęczonych, dla podniesienie kondycji, w stołówce czekał  ciepły posiłek,  sponsorowana przez Radę Rodziców, pizza.

        W ostatnim etapie uczestnicy zabawy musieli poprawiać błędy językowe. Później świetnie się bawili rekonstruując zabytki, poprzez dokładanie detali do fotografii przedstawiających znane obiekty historyczne.

        Na koniec organizatorzy zostawili najprzyjemniejsze zadania – uczniowie musieli rozpoznać instrumenty po ich brzmieniu.

        Zmagania z przedmiotami humanistycznymi zakończyły się po godzinie 20.00 O 20.30 uczniowie dowiedzieli się, kto został zwycięzcą tegorocznego Maratonu Humanistycznego. Najlepszy okazał się Krzysztof Suliński z klasy III, drugi był Stanisław Szataniak, III- Justyna Chrzanowska. Wyróżnienie otrzymała Dominika Prokopczyk.

        Choć nie wszyscy mogli wygrać, to wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na wielkie uznanie zasługują uczniowie klasy I: Joanna Miklaszewska, Ania Przybylska, Alicja Werblińska i Michał Szymański  Choć część zadań przerastała ich wiedzę, wszyscy walczyli dzielnie od początku do końca, próbując rozwiązać niemal wszystkie zadania. Z pewnością, w kolejnych latach, zdobyte doświadczenie będzie miało istotny wpływ na ich wyniki.

       Organizatorkami Maratonu Humanistycznego i autorkami zadań były panie: M. Andrzejczak, J. Jedynak,  B. Sulińska i A. Różańska. One też, wspomagane  przez panią Agnieszkę Drabikowską – Śramę, sprawowały opiekę, na bieżąco sprawdzały prace, dbały o dobre samopoczucie uczniów, a dzięki Radzie Rodziców także o to, by nikt nie był głodny.

        Wielki wkład pracy włożony w przygotowanie takiej imprezy zrekompensowała organizatorkom miła atmosfera, duże zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadań i ich zadowolenie z możliwości sprawdzenia się – a przede wszystkim niezłe wyniki końcowej klasyfikacji.

Anna Pakuła – Różańska, zdjęcia- Jolanta Jedynak